In màu | PHOTOCOPY HẢI PHÒNG

In màu

In mầu kỹ thuật số là công nghệ in mầu laze, sử dụng mực khô ép nhiệt, mầu sắc được bốn mầu C = Cyan (xanh) M = Magenta (hồng) Y = Yellow (vàng) K = Black (Đen), 4 mầu trên được máy in pha trộn tạo thành mầu sắc bản in được thể hiện trên giấy. Công nghệ in mầu này không  phải là mới nhưng mãi tới nhưng năm gần đây mới trở nên phổ biến bởi vân đề chi phí. Chúng tôi cung cấp dịch vu in màu khổ A4 đến A0, khổ giấy ảnh (10 x 15 cm) với giả cả và chất lượng tốt đủ làm hài lòng nhu cầu của đa số khách hàng.