Scan, số hóa tài liệu tại Hải phòng | PHOTOCOPY HẢI PHÒNG

Scan, số hóa tài liệu tại Hải phòng

1. Dịch vụ số hóa tài liệu

a, Tại Đơn vị cần số hóa (Onsite)

Bước 1: Nhận bàn giao tài liệu, không gian để thực hiện số hóa

Bước 2: Phân loại tài liệu

Bước 3: Lắp đặt máy móc và bố trí nhân sự triển khai

Bước 4: Kiểm tra dữ liệu sau số hóa

Bước 5: Nhập liệu

Bước 6: Bàn giao và nghiệm thu sản phẩm sau số hóa dưới dạng ổ đĩa cứng hoặc CD, DVD… tùy theo yêu cầu của khách hàng.

b, Offsite

Quá trình thực hiện qua một số bước như sau:

Bước 1: Nhận bàn giao tài liệu của khách hàng tại đơn vị và vận chuyển về trung tâm số hóa.

Bước 2: Phân loại tài liệu

Bước 3: Lắp đặt máy móc và bố trí nhân sự triển khai

Bước 4: Kiểm tra dữ liệu sau số hóa

Bước 5: Nhập liệu

Bước 6: Bàn giao sản phẩm đã được số hóa dưới dạng ổ đĩa cứng hoặc CD, DVD… tùy theo yêu cầu của khách hàng và vận chuyển tài liệu gốc về cơ quan.

Với hình thức thức offsite, chúng tôi đảm bảo mọi thông tin được bảo mật tuyệt đối bằng các cam kết về an toàn toàn thông tin.

2. Loại tài liệu dịch vụ số hóa

Sách, báo, tài liệu đóng tập

Giấy tờ tùy thân: căn cước công dân, giấy phép lái xe, bảo hiểm xã hội…

Tài liệu công văn, giấy tờ lưu trữ của các trung tâm lưu trữ, ngân hàng, các công ty...

Với ưu điểm là đơn vị có kinh nghiệm trong việc số hóa tại Hải phòng, chúng tôi nhận số hóa tài liệu từ khổ A5 - A3 với hình ảnh chất lượng cao.

Với định dạng đầu ra có thể lưu với nhiều định dạng đầu ra khác nhau như:

Định dạng ảnh: BMP, TIFF, TIFFG4 JPEG, PNG, PDF, …

Ảnh màu (color 24 - 48bit), ảnh xám (gray-scale), ảnh đen trắng (B&W).

Dạng text: Word, PDF searchable...

Hiện nay, chúng tôi đang hỗ trợ xây dựng đề án, tư vấn cho các cơ quan, doanh nghiệp xây dựng chương trình chuyển đổi số

Liên hệ 0934.240.275 để có giá tốt nhất