Hướng dẫn | PHOTOCOPY HẢI PHÒNG

Hướng dẫn

Tài liệu tiếng Việt AFICIO 1060, 2060, 2075

Tài liệu dài 118 trang gồm 7 chương như sau:
1/ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
2/ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY PHOTOCOPY
3/ QUY TRÌNH PHOTOCOPY
4/ KHÁI QUÁT CHU KỲ PHOCOPY HOÀN CHỈNH
5/ MÁY PHOTOCOPY, MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE
6/ CÁC LỖI VÀ KHẢ NĂNG HỎNG HÓC
7/ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ HIỆU CHỈNH MÁY 
Dùng cho máy AFICIO AF 1060,1075,2060,2075
Theo vietcopy.org